Yleistä yhdistyksestä

Vanhempainyhdistystoiminta

Miksi mukaan?

  • Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja voit olla mukana kehittämässä niitä
  • Voit vaikuttaa koulun viihtyisyyteen ja turvallisuuteen
  • Olet mukana järjestämässä mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille
  • Olet mukana ideoimassa ja päättämässä mihin vanhempainyhdistyksen varoja käytetään
  • Opit tuntemaan lapsesi kavereita ja heidän vanhempiaan
  • Voit vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa kasvatuksesta ja vanhemmuudesta
  • Tutustut paremmin koulun henkilökuntaan

Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen.
Vanhempainyhdistys mm. hankkii koululle välineitä niin opetukseen kuin välituntitoimintaankin. Yhdistys tukee rahallisesti luokkaretkien järjestämistä ja jakaa keväällä stipendejä. Järjestämme mielellämme mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille.

Vanhempainyhdistyksen säännöt